Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

homeaboutusproductservicecontactwebboard

motor

Inverter

   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลาย ๆ ด้าน เช่นทำระบบ Close loop กับพัดลม หรือปั๊มน้ำ เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สามารถควบคุมความเร็วใน Process ของระบบ ทำให้ระบบทำงานกึ่งอัตโนมัติ หรืออาจเป็นระบบอัตโนมัติได้ ใช้ควบคุมความเร็วของสายพานลำเลียงเพื่อ ควบคุมการป้อนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ทางเรา เป็นผู้เลือกใช้ Inverter สามารถติดตั้ง เลือกใช้ และปรับค่าตัวแปรต่างๆ ในการติดตั้งให้เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ใช้งานได้ ไม่จำกัดที่ Brand ใด Brand หนึ่ง สามารถแนะนำลูกค้าที่จะใช้ Inverter ได้ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่ใช้ Inverter อาจไม่เหมือนกัน บางรายอาจใช้ควบคุมความเร็วเพียงอย่างเดียว และเป็นเครื่องจักร Stand alone บางรายใช้ควบคุมเป็น Process บางรายใช้ปรับความเร็วที่รอบต่ำมากๆ บางรายใช้กับงานที่ต้องการแรงบิดสูง บางรายใช้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิโดยรอบสูง เป็นต้น เงื่อนไขเหล่านี้ ล้วนเป็นตัวแปรในการเลือกใช้ Inverter และการออกแบบวงจรประกอบ การทำตู้ให้เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายแก่ระบบ แก่อุปกรณ์ เป็นการเบื้องต้น ก่อน


เพื่อให้ได้งานแก่ลูกค้า เหมาะสม และเป็นประโยชน์แก้ลูกค้า ผู้ใช้งานมากที่สุด ท่านควรทราบวัตถุประสงค์ของการใช้ Inverter และแจ้งตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (เช่นตัวอย่างที่กล่าวข้างต้น) เพื่อปรึกษากับเรา และช่วยกันเลือกใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุดด้วย
ทางเรา มีวิศวกรที่มีประสบการณ์ และเข้าใจระบบงานในหลายๆอุตสาหกรรม และสามารถถ่ายทอด แลกเปลี่ยน Know how ในการควบคุมเครื่องจักร การจัดการระบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย อย่าลืมคุยกับเรานะครับ...........อินเวอร์เตอร์คืออะไร ???

คำถามนี้ ตรงนี้เรามีคำตอบ......เข้ามาดูกันครับ คลิ๊ก

การตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับ อินเวอร์เตอร์ ???

เป็นอย่างไรกัน .....ตรงนี้เรามีคำตอบ.....เข้ามาดูกันครับ คลิ๊ก

แนวคิดในการเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์

         ถ้าคิดว่าอินเวอร์เตอร์เหมือนกับแหล่งจ่ายไฟที่ใช้จ่ายพลังงานเพื่อขับมอเตอร์ ก็จะคิดว่ายิ่งเลือกอินเวอร์เตอร์ ขนาดยิ่งใหญ่เท่าใดก็ยิ่งดี สามารถติดตั้งสวิทช์ที่เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ เพื่อเปิดปิดจ่ายกระแสให้มอเตอร์ได้ทันที เหมือนกับแหล่งจ่ายไฟ แต่แนวความคิดนี้ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง และอินเวอร์เตอร์มีขนาดใหญ่ เกินความจำเป็น
         ในการเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับมอเตอร์ จะต้องคำนึงถึงข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้


       1. ความสามารถในการขับมอเตอร์ขณะเร่งความเร็ว และความเร็วรอบคงที่  ต้องพิจารณาว่าอินเวอร์เตอร์สามารถจ่ายกระแส ที่มอเตอร์ต้องการได้หรือไม่
      2. ความสามารถในการขับมอเตอร์ขณะลดความเร็ว ในขณะที่ลดความเร็วมอเตอร์จะทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและคืนพลังงาน กลับไปให้อินเวอร์เตอร์ ดังนั้น อินเวอร์เตอร์ต้องมีความสามารถในการรับคืนและใช้พลังงานนี้ให้หมดไป
      3. การเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ โดยดูจากขนาด และจำนวนมอเตอร์นั้น ให้เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกระแสพิกัดมากกว่า ผลรวมของกระแสมอเตอร์ทุกตัว
       จุดเด่นของอินเวอร์เตอร์อีกอย่างหนึ่งคือสามารถขับมอเตอร์หลาย ๆ ตัวด้วยอินเวอร์เตอร์เพียงตัวเดียว แต่วิธีการเดินเครื่องบางแบบ อาจต้องเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดใหญ่มาก จึงไม่เป็นการประหยัด และเกิดการผิดพลาดในการเลือกขนาดได้ง่ายด้วย อินเวอร์เตอร์ที่ทำ
งานในโหมดการควบคุมฟลักซ์เวกเตอร์ ไม่สามารถขับมอเตอร์ ได้หลายตัวพร้อมกันจะต้องเปลี่ยนโหมดการควบคุมไปเป็นแบบแรงดันต่อความถี่เท่านั้น จึงจะขับมอเตอร์ได้หลายตัว
บ้านของเรา
เกี่ยวกับเรา
สินค้าบริษัท
งานบริการของเรา
ติดต่อบริษัท
เว็บบอร์ดพูดคุยปรึกษา

ติดต่อบริษัท

086-331-7445

contact us

design machine
design scada

control system

maintenance machine

senser

Motor and invertor

plc control

Catalog Download

มาตรฐานมอเตอร์
แฟคเตอร์การใช้งาน
ประเภทของมอเตอร์
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
แรงบิดมอเตอร์
ฝาครอบมอเตอร์

อินเวอร์เตอร์คืออะไร ???
ปรับตั้งค่าใช้งานเบื้องต้น
 
 
 

 

A.P.Machinery&Service Co.,Ltd. Update 17-July-2012