Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

homeaboutusproductservicecontactwebboard

motor

มาตรฐานมอเตอร์ของ NEMA

สำหรับระบบขนถ่ายจะต้องมีการหาความต้องการกำลังม้าขั้นพื้นฐาน การเลือกมอเตอร์สำหรับชุดขับจะขึ้น อยู่กับแฟคเตอร์มากมาย ประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะของการสตาร์ท ประเภทและแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่ง ส่งจ่ายกำลัง สภาวะบรรยากาศ และสภาวะ ล้อมรอบความเร็วคงที่หรือปรับความเร็วได้ สภาวะการใช้งานพิเศษ และอุปกรณ์ขนถ่ายต้องการการเบรคแบบพลวัต (Dynamic Braking) หรือไม่ ในบทนี้จะขออ้างอิงเฉพาะมาตรฐาน NEMA ที่ใช้กันอยู่ในสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับควมเร็วของมอเตอร์ จะยึดหลักความถี่ 60 Hz ที่ใช้ในอเมริกา ในยุโรป, ประเทศที่ใช้ความถี่ 50 Hz รวมทั้งประเทศไทยด้วย ความ เร็วมาตรฐานของมอเตอร์ปกติจะต่ำกว่า 16.7% สำหรับมอเตอร์ที่มีจำนวนขั้วแม่เหล็กเท่ากันประเทศส่วนใหญ่ จะตั้งมาตรฐานมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นเองและเขาจะให้คำปรึกษา ในงานเฉพาะ
ด้านแต่ละงานมาตรฐานมอเตอร์ของ NEMA

หนังสือมาตรฐานที่หาได้และกลุ่มมาตรฐานที่มีอยู่มากมาย จะมีอิทธิพลต่อนักออกแบบ/ผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า สิ่งสำคัญที่สุด ในอเมริกา คือมาตร ฐานของ NEMA (National Electrical Manufacturers Association) และห้องปฏิบัติการทดลองของผู้รับประกัน
มาตรฐาน NEMA ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่างผู้ผลิต นักออกแบบ ผู้ใช้และสมาคมวิศวกรรม
แห่งชาติอเมริกา มาตรฐานเหล่านี้ให้คำจำกัดความของ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ระบบการตั้งชื่อ (Nomenclature) มิติ (Dimension) องค์ประกอบและวิธีการสร้างพิกัดเผื่อ(Tolerance) อุปกรณ์ป้องกันภัย คุณลักษณะเฉพาะของการเดินเครื่องใช้งาน
(Operating Characteristics) และสมรรถ นะ ค่าที่บ่งบอก (Ratings) และอื่น ๆ

มาตรฐานสำหรับมอเตอร์ ปกติจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามสภาวะแวดล้อม ไฟฟ้าและกลไก

1.สภาวะแวดล้อม

ผู้ผลิตมอเตอร์และสำนักงานมาตรฐานได้ตกลงกันเรื่อง สภาวะแวดล้อมมาตรฐานหรือสภาวะแวดล้อมปกติ การใช้งานมอเตอร์ส่วนใหญ่จะแจ้งไว้บนเปลือกหุ้ม กำหนดโดยมาตรฐานเหล่านั้น และมาตรฐานทั้งหมดได้ออกแบบมา เพื่อให้เหมาะกับการ ใช้งาน
ภายใต้สภาวะเหล่านั้น สภาวะแวดล้อมมาตรฐาน ได้แก่
a. อุณหภูมิล้อมรอบระหว่าง 10 c ถึง 40 c
b. ความสูงไม่เกิน 3,300 ฟุต (1,005.84 เมตร) ไม่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ไม่อยู่ในสภาพความกดดัน หรืออยู่ในอวกาศ ซึ่งจะมีผลต่อ
ความดันภายนอก ตามขีดจำกัดนี้
c. ตำแหน่งที่ติดตั้งซึ่งทำให้การหมุนเวียนของอากาศระบายความร้อนที่แห้งและสะอาดเป็นไป อย่างอิสระและไม่ถูกจำกัดขอบเขต
d.ตำแหน่งที่ติดตั้ง ภายใต้เงื่อนไข ทางเข้าสำหรับการตรวจสอบอย่างละเอียด การหล่อลื่น และการบำรุงรักษาเป็นครั้งคราว

2.เกี่ยวกับไฟฟ้า

ได้มีการกำหนดแนวทางและขีดจำกัดสำหรับ :
a. กระแสในแกนหมุน (Rotor) คงที่
b. แรงเคลื่อนไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้
c. ความถี่เปลี่ยนแปลงได้
d. อุณหภูมิสูงขึ้นและมีฉนวนหุ้ม

3. เกี่ยวกับกลไก

สมรรถนะของมอเตอร์ แสดงเป็นคำพูดได้ดีด้วย ความสัมพันธ์ของความเร็วและแรงบิดการประยุกต์มอ เตอร์ ให้เป็นเครื่องจักรหรือเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ความเร็วและแรงบิดที่ต้องการโดยที่เครื่องจักรต้องรู้ เมื่อลากเส้น ความเร็วเทียบกับแรงบิดของมอเตอร์ จะได้
สมรรถนะของชุดขับ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะพยากรณ์การเปลี่ยน แปลงภาระหรือแรงบิดซึ่งจะมีผลต่อสมรรถนะ มีการกำหนดมาตรฐานสำหรับเส้นโค้งแรงบิด (Torque Curves) กำลังม้าและความเร็ว Short-time Ratings โครงฝาครอบ (Enclosures) โครงร่างแฟคเตอร์การใช้งาน และอื่น ๆ ตารางMotor-1 แสดงความเร็วที่สอดคล้องกันสำหรับกำลังม้าต่าง ๆ


ตารางMotor-1 ความเร็วและกำลังม้ามาตรฐาน สำหรับความถี่ 60 Hz
ระดับแรงม้า (HP)
ความเร็วที่สอดคล้องกัน (RPM)
1/2
514, 600, 720, 900
3/4
514, 600, 720, 900, 1,200
1
514, 600, 720, 900, 1,200, 1,800
1 1/2, 2, 3, 5, 7 1/2,10, 15, 20, 25
514, 600, 720, 900, 1,200, 1,800, 3,600
30, 40, 50, 60, 75,100, 125
514, 600, 720, 900, 1,200, 1,800, 3,600
150
600, 720, 900, 1,200, 1,800, 3,600
200
720, 900, 1,200, 1,800, 3,600
250
900, 1,200, 1,800, 3,600
300, 350
1,200, 1,800, 3,600
400, 450, 500
1,800, 3,600

 

 

บ้านของเรา
เกี่ยวกับเรา
สินค้าบริษัท
งานบริการของเรา
ติดต่อบริษัท
เว็บบอร์ดพูดคุยปรึกษา

ติดต่อบริษัท

086-331-7445

contact us

design machine
design scada

control system

maintenance machine

senser

Motor and invertor

plc control

Catalog Download

มาตรฐานมอเตอร์
แฟคเตอร์การใช้งาน
ประเภทของมอเตอร์
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
แรงบิดมอเตอร์
ฝาครอบมอเตอร์

อินเวอร์เตอร์คืออะไร ???
ปรับตั้งค่าใช้งานเบื้องต้น
 
 
 

 

A.P.Machinery&Service Co.,Ltd. Update 17-July-2012