Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

homeaboutusproductservicecontactwebboard

about us

บริษัท เอ.พี. แมชชินเนอรี่ ก่อตั้ง ด้วยความร่วมมือกันของทีมงานช่าง หลายๆ ส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในส่วนของการลดต้นทุน ในส่วนของแรงงานลง นำระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ ในส่วนของการลดจำนวนพนักงานให้น้อยลง แต่ได้ผลผลิต หรือ ชิ้นงานที่มีมากขึ้นกว่าเดิม ...............

ด้วยความพร้อม ของ บุคลากรในบริษัท....รวมไปถึง เครื่องมือสำหรับการสร้างและประกอบเครื่องจักร ทำให้เราสามารถสร้างเครื่องจักร ตามความต้องลูกค้าได้ตามที่ต้องการ.......

 

 


โรงงานของทางบริษัท A.P.Machinery Co.,LTD.
ตั้งอยู่บนพื้นที่ถึง 2 ไร่ พื้นที่สำหรับประกอบแล้วก็สร้างเครื่องจักร มากถึง 400 ตารางเมตร ทำให้สามารถสร้างเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ให้กับทางลูกค้าได้

 

การประกอบเครื่องจักร....และชิ้นส่วน ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ส่งมอบนั้นมีคุณภาพ ต้องมีการทดสอบจริง ที่โรงงานเสียก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้า

 


สินค้ารอการส่งมอบให้ลูกค้า หลังจากทดสอบเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว

ลำเลียงชิ้นส่วนเครื่องจักร ส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า ณ โรงงานของลูกค้า


บ้านของเรา
เกี่ยวกับเรา
สินค้าบริษัท
งานบริการของเรา
ติดต่อบริษัท
เว็บบอร์ดพูดคุยปรึกษา

ติดต่อบริษัท

086-331-7445

contact us


design machine

design scada

control system

maintenance machine

senser

Motor and invertor

plc control

 
A.P.Machinery&Service Co.,Ltd. Update 17-July-2012