Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

homeaboutusproductservicecontactwebboard

รับบริการงานทางด้านวิศวกรรม


  ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบออโต้เมชั่น หลากหลายรูปแบบในกลุ่มอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น กระบวนการควบคุมซีเคว้นของเครื่องจักร , ระบบ Process Instrument ( Flow , Level , Pressure , Temp ฯลฯ ), สร้างระบบควบคุมในโรงงานอัตโนมัติ, เปลี่ยนระบบ DCS เป็นระบบ PLC & SCADA Software , และงานอื่นๆอีกมากมายตามความต้องการของลูกค้า โดยทางแผนกจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วิเคราะห์จำนวน I/O, เลือกอุปกรณ์ Instrument ในการติดตั้ง, วางระบบควบคุม PLC, HMI, BUS Communication, Scada Software ฯลฯ ดำเนินการติดตั้ง เดินสาย พร้อมทดสอบระบบจนกระทั่งลูกค้าพอใจ

การประยุกต์กับงานที่เหมาะสม จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะงานที่รับให้บริการทางด้านวิศวกรรม

1. ออกแบบการเปลี่ยนระบบ DCS เป็น PLC + SCADA Software ซึ่งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

2. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้ PLC ( Programmable Logic Controller ) HMI ( Human Machine Interface ) และ SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition )

3. ออกแบบระบบการวัดและควบคุมในกระบวนการ (การไหล, ระดับ, ความดัน, อุณหภูมิ ฯลฯ)

4. ออกแบบระบบม่านแสงนิรภัย (Light Curtain Sensor) ในการป้องกันอันตรายของเครื่องจักรขณะทำงาน

5. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้า

 
บ้านของเรา
เกี่ยวกับเรา
สินค้าบริษัท
งานบริการของเรา
ติดต่อบริษัท
เว็บบอร์ดพูดคุยปรึกษา

ติดต่อบริษัท

086-331-7445

contact us

design machine
design scada

control system

maintenance machine

senser

Motor and invertor

plc control
Catalog Download
A.P.Machinery&Service Co.,Ltd. Update 17-July-2012