Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

homeaboutusproductservicecontactwebboard

product
Conveyor สายพานลำเลียงยาแบบรางคู่สำหรับห้องจ่ายยาของทางโรงพยาบาบล


เป็นระบบสายพานลำเลียงตะกร้ายารุ่นใหม่ล่าสุด ที่ทางบริษัทได้ทำการออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับทางโรงพยาบาลต่างๆ ในส่วนของการจ่ายยา เนื่องด้วยทุกวันนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆ เริ่มมีผู้ป่วยเข้ารอรับ การบริการเพิ่มมากขึ้น การจ่ายยาให้ทางผู้ป่วยก็เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้จ่ายจ่ายยามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดการทำงานของเภสัชกร ที่ต้องเดืนไปเดินมาในส่วนของการส่งยาให้ทางผู้ป่วย ทำให้ ประสิทธิภาพในการจ่ายยาเพิมขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียว

คุณสมบัติเด่นของระบบสายพานลำเลียงยาแบบรางคู่

- สามารถรองรับการจัดยาและจ่ายยาได้สูงถึง 3000 - 6000 ตะกร้า/วัน
- สามารถปรับเพิ่มหรือลดความเร็วของสายพานได้ตามความเหมาะสมของการจ่ายยาในแต่ละช่วงเวลา
- มอเตอร์ทางเราเลือกใช้มอเตอร์ Siemens ซึ่งได้รับมาตรฐานระดับโลก
- เสียงเงียบเพราะเราใช้ระบบควบคุมความเร็วด้วย Invertor ทำให้ไม่มีเสียงรบกวนในการทำงาน
- ติดตั้งระบบลำเลียงแบบรางคู่ เพื่อไม่ให้ตะกร้ายาไหลวนกลับเข้าไปข้างหลังห้องจ่ายยา
- ติดตั้ง เซ็นเซอร์ตรวจจับตะกร้ายา ถ้าหากว่าตะกร้าเต็มรางจ่ายยาทางด้านช่องจ่ายยาเต็ม ระบบสายพานด้านหลัง จะหยุดทำงาน
- สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับห้องจ่ายยาในแต่ละโรงพยาบาลได้ง่าย


การออกแบบเบื้องต้น ก่อนที่จะสร้างเครื่องจักรตัวจริง

ก่อนที่จะทำการออกแบบ ระบบสายพานลำเลียงตะกร้ายากันก่อนนั้น เราก็ต้องเข้าไปดูการทำงานจริงของ เภสัชกรของทางโรงพยาบาลกันก่อนนะครับ ซึ่งตามที่เข้าไปเห็นการทำงานจริงกันนั้น การทำงานวุ่นวายน่าดูเลยนะครับ เพราะการจัดยานั้นต้องหยิบจัดยาหลากหลายชนิดหลากหลายแบบ และต้องเดินไปเดินมา หลังจากจัดยาเสร็จแล้วก็ต้องนำมาส่งต่อที่เคาเตอร์ตรงตำแหน่ง ช่องจ่ายยาต่ออีก ดูเป็นเรื่องวุ่นๆ ในแต่ละวันกันเลยทีเดียว

เพื่อให้เข้ากับสโลแกนของทางโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม

ทางเราจึงเริ่มทำการออกแบบ เพื่อให้เข้ากับการทำงานสาธารณสุขยุคใหม่

มาดูกันว่า เราทำอย่างไรกันบ้างครับ

จุดเริ่มต้นของการออกแบบ คือ การทำงานให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีก จึงได้กำหนดระบบลำเลียงยาเป็นดังต่อไปนี้

1.ชั้นเก็บยา ใ้ห้วางอยู่บนตำแหน่งกึ่งกลางของสายพานลำเลียง เพื่อให้เภสัชกรง่ายต่อการหยิบยาลงบนสายพานลำเลียง
2.ชั้นเก็บยา ควรมีจำนวนช่องที่เยอะ เก็บยาได้หลากหลายชนิด และเพียงพอต่อการจ่ายยาในแต่ละวัน
3.เพิ่มเติมชั้นเก็บยาด้านล่าง เพื่อให้เพียงพอต่อการเก็บยาประเภทขวด และ ยาที่มีน้ำหนักมาก จะวางไว้ด้านล่างของสายพานลำเลียง
4.ออกแบบสร้า้งสายพานลำเลียง วิ่งรอบตู้ที่เป็นชั้นเก็บยา แต่ต้องไม่ให้ตะกร้ายา วนกลับมาทางด้านหลังของเภสัชกรที่จัดยา
5.ด้านหน้า เคาเตอร์ ต้องเพิ่มเติมสายพาน เพื่อให้ลำเลียงตะกร้าออกมาจากชุดสายพานหลักได้ เมื่อตะกร้ายาเต็มสายพานลำเลียงแล้วสายพานจะหยุุดการทำงานอัตโนมัติ

ข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นของการออกแบบ เนื่องจากว่า Conveyor ที่จะออกแบบนั้น ขนาดของสายพาน ต้องเท่ากันกับตะกร้ายาที่จะลำเลียง ได้อย่างพอเหมาะพอเจาะ ไม่ใหญ่หรือว่าเล็กเกินไป จะก่อให้เกิดปัญหาในการลำเลียงทั้งสิ้น

ถึงเป็นที่มาของการออกแบบสายพานลำเลียงสำหรับการลำเลียงถาดตะกร้ายาโดยเฉพาะ

หลักการทำงานของ Conveyor สายพานลำเลียงยา

สำหรับการทำงาน เบื้องต้นของ Conveyor ชุดนี้นะครับ

1.เริ่มต้นการทำงานของสายพานลำเลียงหลักจะเริ่มทำงานก่อน เพื่อรอรับตะกร้ายาในแต่ละวัน
2.เมื่อเภสัชกรทำการจัดยาลงบนตะกร้าเรียบร้อยแล้วจะวางบนสายพานลำเลียงเพื่อลำเลียงเข้าสู่ด้านหน้าเคาเตอร์ตรงตำแหน่งช่องจ่ายยา
3.เมื่อจำนวนตะกร้าสะสมบนสายพานลำเลียงมาก จนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้ สายพานหลักจะหยุดการลำเลียงตะำกร้ายามาทางด้านหน้า เพื่อรอให้เภสัชกรที่ทำหน้าที่จ่ายยาด้านหน้าให้หมด เสียก่อน
4.กรณีที่คนป่วยเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ในช่วงเวลาที่เร่งด่วน สามารถที่จะเพิ่มความเร็วของสายพานลำเลียง เพื่อให้เหมาะสมสำหรับการทำงานจ่ายยาในแต่ละวัน

ซึ่ง ทุกประเด็นทุกเงื่อนไขของการทำงาน ก็จะได้ Conveyor ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับ

 

รูปภาพการสร้างและประกอบเครื่องจักร
 

เราออกแบบจริง สร้างจริง ติดตั้งจริง มาดูกัน


จากที่เราได้แบบมาแล้วก็เริ่มงานจริงในการสร้างชิ้นส่วนกันเลย


เริ่มนำชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมาประกอบกันเป็นรูปร่าง เพื่อทำการทดสอบเบื้องต้น


ทดสอบงานการทำงานกันก่อนว่าจะติดขับหรือปรับปรุงในส่วนไหนกันบ้าง


ทดสอบเก็บงานทำสีเรียบร้อยแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายเข้าสู่โรงพยาบาล


ทำการเคลื่อนย้ายส่วนประกอบขึ้นห้องจ่ายยาซึ่งอยู่ชั้นสองของโรงพยาบาล


วางตำแหน่งของชั้นเก็บยาเสียก่อน ก่อนที่จะประกอบระบบสายพานเข้าไป


ตรวจสอบความเรียบร้อยของชั้นเก็บยาเสียก่อนที่จะประกอบระบบสายพานเข้าไป


เริ่มทำการประกอบชิ้นส่วนทีละชิ้นเข้าด้วยกัน ซึ่งต้องทำกันหน้างานกันไปเลย


ช่างไฟฟ้าเริ่มเดินระบบคอลโทรลควบคุมการทำงานของเครื่อง


ช่างบางส่วนเก็บความเรียบร้อยของงานชั้นวางยา


ประกบเข้าด้วยกันเป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่จะทำการทดสอบระบบทั้งหมด


ประกอบชุดควบคุม เก็บงาน ทดสอบระบบไปด้วยกันเลยในทีเดียว


รายละเอียดเล็กๆ น้อย ต้องเก็บรายละเอียดให้หมด ดูแลโดยเจ้าของบริษัทเลยทีเดียว


เก็บงานไม่ถูกใจ เจ้านายจึงต้องลงมือเข้ามาทำกันเองเลยทีเดียว...........


ผลงานแห่งความภูมิใจหลังทำการประกอบเีรียบร้อยแล้ว


เน้นประสิทธิภาพ ความเรียบร้อยของงานเป็นหลัก ต้องยืนคุมกันแบบนี้เลยทีเดียว


ทางบริษัทสามารถออกแบบตามรูปแบบที่ทางโรงพยาบาลกำหนดได้ทุกแบบเลยนะครับ
โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้ตลอดเลยนะครับ

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้นะครับ ที่เบอร์ TEL:081-439-6609 mail:pronsatit@ap-machinery.com

 

บ้านของเรา
เกี่ยวกับเรา
สินค้าบริษัท
งานบริการของเรา
ติดต่อบริษัท
เว็บบอร์ดพูดคุยปรึกษา

ติดต่อบริษัท

086-331-7445

contact us

design machine

design scada

control system

maintenance machine

senser

Motor and invertor

plc control
Catalog Download

การณีศึกษาระบบลำเลียง

ระบบรางเลื่อน หน้าที่ 1
ระบบรางเลื่อน หน้าที่ 2
ระบบรางเลื่อน หน้าที่ 3
ระบบรางเลื่อน หน้าที่ 4
ระบบรางเลื่อน หน้าที่ 5
A.P.Machinery&Service Co.,Ltd. Update 17-July-2012